Onze rommelmarkt zal dit jaar doorgaan op zaterdag 31 augustus 2024. Iedereen betaald €10 euro per dag voor 4 meter. De bewoners die op het parcours van de rommelmarkt wonen, krijgen de kans om voor hun eigen deur te staan. De plaats zal echter maar definitief worden toegekend na betaling. Overschrijving kan via volgend rekeningnummer: BE52 8922 3020 2409. Er zal van deur tot deur gegaan worden vanaf 27 mei.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je contact opnemen vanaf 17 juni tot en met 18 juli en van 29 juli tot en met 30 augustus op het nummer 0490/43.17.06 van maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot 20:00 of op het emailadres ruddylafaut@hotmail.com. Gelieve de dagen en uren te respecteren.