Onze rommelmarkt zal dit jaar dan toch doorgaan op zaterdag 4 september 2021. Iedereen betaald €8 euro per dag voor 4 meter. De bewoners die op het parcours van de rommelmarkt wonen, krijgen de kans om voor hun eigen deur te staan. De plaats zal echter maar definitief worden toegekend na betaling. Overschrijving kan via volgend rekeningnummer: BE52 8922 3020 2409. Er zal van deur tot deur gegaan worden vanaf 28 juni.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je contact opnemen vanaf 26 juli tot 3 september op het nummer 0490/43.17.06 van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 of op het emailadres ruddylafaut@hotmail.comGelieve de dagen en uren te respecteren.